W zakresie prawa pracy nasza kancelaria oferuje klientom korporacyjnym doradztwo prawne w przedmiocie zatrudniania i zwalniania pracowników, rozstrzygania sporów zbiorowych, negocjowania układów zbiorowych pracy, opiniowania i sporządzania regulaminów wynagradzania i regulaminów pracy, restrukturyzacji zatrudnienia i wprowadzenia zmian organizacyjnych, a także reprezentację Klienta w sprawach pracowniczych toczących się przed sądami wszystkich instancji. Adwokat Zabrze – zapraszamy do kontaktu!

biurko z laptopem

Zainteresowała Cię

nasza oferta?