Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna w zakresie prawa karnego obejmuje reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, tj. na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia), postępowania przed sądem we wszystkich instancjach i w postępowaniu wykonawczym.

Kancelaria adwokacka w Zabrzu i Żorach reprezentuje również Klientów w postępowaniu karnym skarbowym i karnym gospodarczym.

W procesie karnym Kancelaria występuje nie tylko jako obrońca podejrzanego/oskarżonego, a także jako pełnomocnik osoby, która została pokrzywdzona wyrządzonym przestępstwem.

brzegi książek

Zainteresowała Cię

nasza oferta?