KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Paweł Dłóciok

Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym

Kompleksowa pomoc prawna, którą Klientom oferuje Kancelaria adwokacka Zabrze w postępowaniu administracyjnym, obejmuje sporządzanie wniosków, pism, skarg i zażaleń w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz reprezentację Klientów w sprawach przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji.

Pomoc prawna obejmuje również występowanie do właściwych organów o wydanie niezbędnych zaświadczeń, pozwoleń i koncesji.

Jeżeli potrzebujesz reprezentacji w postępowaniu administracyjnych, zapraszamy do naszej kancelarii w Zabrzu!