Kompleksowa pomoc prawna, którą Klientom oferuje Kancelaria adwokacka – Zabrze, Żory  w postępowaniu administracyjnym, obejmuje sporządzanie wniosków, pism, skarg i zażaleń w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz reprezentację Klientów w sprawach przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji. Pomoc prawna obejmuje również występowanie do właściwych organów o wydanie niezbędnych zaświadczeń, pozwoleń i koncesji.

Jeżeli potrzebujesz reprezentacji w postępowaniu administracyjnych, zapraszamy do naszej kancelarii w Zabrzu lub w Żorach!

otwarta książka

Zainteresowała Cię

nasza oferta?