Kompleksowa pomoc prawna, którą Klientom oferuje Kancelaria adwokacka – Zabrze, Żory – w postępowaniu administracyjnym obejmuje sporządzanie wniosków, pism, skarg i zażaleń w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz reprezentację Klientów w sprawach przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji. Pomoc prawna obejmuje również występowanie do właściwych organów o wydanie niezbędnych zaświadczeń, pozwoleń i koncesji.

otwarta książka

Zainteresowała Cię

nasza oferta?