KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Paweł Dłóciok

Klienci indywidualni

08-law

Udzielanie porad prawnych

Działalność Kancelarii w zakresie kompleksowej pomocy prawnej obejmuje udzielanie ustnych porad prawnych, a także konsultacji z klientami w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego i handlowego.

08-law

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia

Świadczymy pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych oraz o dochodzone zadośćuczynienie zarówno w postępowaniu cywilnym, postępowaniu karnym, jak i w postępowaniu likwidacyjnym w towarzystwach ubezpieczeniowych.

08-law

Reprezentacja w procesie cywilnym

W ramach profesjonalnej obsługi prawnej Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji, zarówno w postępowaniach procesowych i nieprocesowych, jak również w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych.

08-law

Reprezentacja w procesie karnym i karnym skarbowym

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna w zakresie prawa karnego obejmuje reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, tj. na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia), postępowania przed sądem we wszystkich instancjach i w postępowaniu wykonawczym.

08-law

Reprezentacja w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomoc prawna Kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje przede wszystkim reprezentację Klientów w postępowaniu sądowym w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (m.in. mobbing, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, wypłatę nadgodzin).

08-law

Kredyty Frankowe/ Prawo Bankowe

Adwokat Paweł Dłóciok zajmuje się udzielaniem porad prawnych oraz prowadzeniem postępowań w zakresie kredytów udzielonych w walucie CHF (kredyty frankowe), a także pomocą prawną w zakresie prawa bankowego i stosowanych klauzul niedozwolonych przez banki i instytucje finansowe

08-law

Reprezentacja w sprawach spadkowych

Jeżeli czekają Cię sprawy spadkowe i potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką w Żorach lub Zabrzu! Nasi specjaliści od prawa spadkowego w sposób profesjonalny pomogą Ci w rozwiązaniu spraw spadkowych.

08-law

Reprezentacja w sądzie w postępowaniach o rozwody i alimenty

Każdy nasz adwokat w miastach Zabrze oraz Żory jest do Państwa dyspozycji i kompleksowo zajmie się szeroko rozumianymi sprawami w obszarze alimenty i rozwody.

08-law

Prawo łowieckie

Adwokat Paweł Dłóciok jako aktywny członek Polskiego Związku Łowieckiego posiada doświadczenie w dziedzinie Prawa łowieckiego oraz Ustawy o broni i amunicji.

08-law

Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym

Kompleksowa pomoc prawna w postępowaniu administracyjnym obejmuje sporządzanie wniosków, pism, skarg i zażaleń w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej.

08-law

Upadłości konsumenckie

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie upadłości konsumenckiej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi prawników klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo i skuteczne zarządzanie procedurą upadłości.

Klienci korporacyjni

08-law

Kompleksowa obsługa prawna

Kancelaria adwokacka świadczy usługi w zakresie stałej i kompleksowej obsługi prawnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek i innych podmiotów gospodarczych. Stała obsługa prawna Kancelarii obejmuje wszystkie aspekty prowadzonej działalności gospodarczej.

08-law

Sporządzanie opinii prawnych

Zarówno w ramach kompleksowej obsługi prawnej klientów korporacyjnych, jak i w przypadku doradztwa prawnego w jednostkowych sprawach przedsiębiorców chcących skorzystać z pomocy Kancelarii adwokackiej, oferujemy możliwość sporządzenia opinii prawnych z różnych dziedzin prawa.

08-law

Reprezentacja w procesie cywilnym

W ramach profesjonalnej obsługi prawnej Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji, zarówno w postępowaniach procesowych i nieprocesowych, jak również w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych.

08-law

Reprezentacja w procesie karnym i karnym gospodarczym

„Prawo karne gospodarcze obejmuje przepisy karne, których zadaniem jest ochrona ponadindywidualnych i indywidualnych interesów równoprawnych uczestników obrotu gospodarczego (profesjonalnych i nieprofesjonalnych), interesów wyrażanych głównie w prawidłowym funkcjonowaniu instytucji i reguł obrotu”. (O. Górniok)

08-law

Reprezentacja w sprawach prawa pracy

W zakresie prawa pracy nasza kancelaria oferuje klientom korporacyjnym doradztwo prawne w przedmiocie zatrudniania i zwalniania pracowników, rozstrzygania sporów zbiorowych, negocjowania układów zbiorowych pracy, opiniowania i sporządzania regulaminów wynagradzania i regulaminów pracy.