Dialog techniczny

Instytucja dialogu technicznego na tle ustawy Prawo zamówień publicznych Instytucja dialogu technicznego została wprowadzona do ustawy Prawo zamówień publicznych nowelizacją z dnia 12 października 2012 r., która weszła w życie 20 lutego 2013 r. Tematykę dialogu technicznego obejmują art. 31a – 31c niniejszej ustawy. Uregulowanie to stało się konieczne z uwagi na obowiązek implementacji do…

Klauzule generalne

Klauzule generalne w prawie cywilnym jako nakazy oceniania Rozważania w przedmiotowym temacie chciałbym rozpocząć od wskazania, że klauzule generalne można rozumieć dwojako – jako całe przepisy prawa, które to zawierają pewne zwroty niedookreślone, albo jako tylko te zwroty. W niniejszym opracowaniu klauzule generalne będą omawiane w drugim z wymienionych znaczeń. W polskiej doktrynie wyróżnić można…

Weksel in blanco a tzw deklaracja wekslowa

Weksel trasowany a weksel własny Weksel in blanco jest jedną z najbardziej interesujących instytucji spośród wszystkich, które zakresem swej regulacji obejmuje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe zwana dalej w niniejszym opracowaniu „ustawą”. Zanim jednak przedstawione zostaną kontrowersje z nią związane, zaznaczyć wypada, iż wymagania treściowe w stosunku do „tradycyjnego” weksla są…

Europejskie prawo spadkowe

Wybór statutu spadkowego według ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.   1. Prawo spadkowe- ustawa: wybór statutu spadkowego według ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (ustawa PPM). Kwestia wyboru prawa dla spraw…